Categories Ostatní

Dopravní značení jako důležitá součást silničního provozu

Dopravní značení představuje důležitou součást silničního provozu. Slouží k zajišťování bezpečnosti a plynulosti dopravy. Jeho používání je vhodné v mnoha různých situacích. Především pak v případech, kde je potřeba upozornit řidiče na různé neobvyklé situace nebo jim poskytnout informace týkající se silničního provozu.

Kdy je vhodné použít dopravní značení?

Dopravní značení reguluje dopravu. Informuje řidiče o pravidlech nebo omezeních dopravy, která jsou platná v jejím určitém úseku.

Je důležité pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Upozorňuje na případná nebezpečná místa nebo na míst se sníženou viditelností. Pomáhá řidičům s orientací na silnici a v silničním provozu. Poskytuje informace o okolních službách – benzínové stanice, hotely, restaurace, zdravotnická zařízení. Varuje řidiče před různými nebezpečnými situacemi.

Používání dopravního značení a dodržování pokynů, které stanovuje, jsou velmi důležitými faktory silničního provozu. Dopravní značení v Praze zajišťuje plynulost dopravy a bezpečnou jízdu a jeho dodržování je nezbytné pro správný a bezpečný průběh silničního provozu.

TOP ZNAK jako partner na cestách

Společnost působí na našem trhu velmi dlouho. Díky tomu měla možnost podílet se na celé řadě velkých projektů v Praze i mimo ni. Náplní její práce je prodej, pronájem a montáž dopravního značení. Provádí vodorovné dopravní značení strojním i ručním způsobem. Zajistí kompletní zabezpečení dopravních uzavírek, výkopů a záborů jak malého tak velkého rozsahu. Poskytuje světelnou signalizaci a semafory určené pro kyvadlovou dopravu. Navrhne vám projekty dopravně inženýrského opatření (DIO), včetně jejich projednání a odsouhlasení na příslušných úřadech, PČR. Podrobnosti k nabídce a poskytovaným službám naleznete na webu topznak.cz.