Co je to divoké dítě?

Pojem divoké dítě se používá k označení dítěte, které od útlého věku žilo v izolaci a postrádalo lidský kontakt. Takové děti zažívají málo nebo vůbec nic, pokud jde o lidské chování, péči a jazyk. Divoké dítě může vyrůstat buď ve volné přírodě, nebo ve vězení, kde rodiče nebo opatrovníci dítěte omezují lidské spojení s dítětem. Divoké dítě je běžně citováno ve folklóru a mýtech a je často zobrazováno jako žijící v divokém stavu nebo vychované divokými zvířaty.

Legenda O Removi A Romulovi

Legenda praví, že Rome City založili chlapci-dvojčata jménem Remus a Romulus, kteří byli opuštěni v divočině poté, co se narodili princezně. Našla je vlčice a nakrmila je, dokud je nepřijal pastýř jménem Faustulus. Pastýř a jeho žena je vychovali jako své vlastní, protože neměli biologické děti. Remus a Romulus jsou známí jako prominentní hráči v událostech předcházejících založení města Říma. Případy divokých dětí, ať už údajné nebo zdokumentované, se vyprávějí od 14. století.

Čím Se Liší Divoké Dítě Od Ostatních Dětí?

Divoké dítě nemá socializační dovednosti, jako je mluvení lidským jazykem. Dítě postrádá některé kritické rysy, které si lidé spojují s tím, že jsou lidé, jako je touha po interakci ve společnosti. Divoké děti si často vyvinou vlastnosti, které odpovídají jejich prostředí. Dítě, které vyrostlo v divočině, se například učí krmit tak, jak se krmí zvířata. Dítě, které žilo ve volné přírodě, chodí po čtyřech, může mít potíže s chůzí vzpřímeně. Mohou také napodobovat způsoby zvířat, jako je štěkání a vrčení. Divoké dítě nemusí vyrůstat ve volné přírodě, protože se vyskytly případy dětí, které vyrůstaly opuštěné ve sklepech nebo zavřené v domech. Divoké děti se po letech života v izolaci těžko začleňují do společnosti a mohou se bát lidské interakce. Divoké dítě se nemůže plně naučit lidský jazyk a může mít problémy s učením základních věcí, jako je používání toalety.

Slavné Případy Divokých Dětí

Jedním z pozoruhodných případů divokých dětí je případ Amala a Kamala, který byl kritizován jako nepravdivý. Případ popsal v roce 1926 reverend JAL Singh, anglikánský misionář. Nařídil zajmout dívky z lesa poblíž Godamuri v Indii, kde žily mezi vlky. Věk dívek byl odhadován na osm a dva roky a reverend je popsal, že měly protáhlé špičáky a deformované čelisti. Přes snahu je začlenit do společnosti obě dívky dlouho nepřežily. Hodně propagovaný případ divokého dítěte v USA je případ Genie. Narodila se v roce 1957 ve státě Kalifornie. Její otec usoudil, že je mentálně postižená, a zavřel ji do izolace poté, co ji připoutal na dětském záchodovém prkénku. Genie se nedokázal naučit jazyk kvůli uzavřenosti a nedostatku lidské interakce. Orgány sociální péče o děti vnesly světlo do jejího případu v roce 1970 poté, co si sociální pracovnice všimla jejího neobvyklého stavu. Přes léčbu a výzkum se plně nenaučila jazyk.